Inschrijven bij de gemeente

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. Neem uw huurovereenkomst en legitimatie mee en laat u zo snel mogelijk inschrijven.