Moet ik toestemming vragen voor grote klussen?

Heeft u plannen voor grote veranderingen aan uw woning? Zoals het plaatsen van een dakkapel of verwijderen van een muur? Dan moet u eerst toestemming vragen aan ons. Want wij willen voorkomen dat onze woningen in waarde dalen, of minder goed verhuurbaar worden doordat de veranderingen niet passend zijn, er onjuist of niet deugdelijk materiaal wordt gebruikt of mogelijk slecht wordt uitgevoerd. Daarom kijken wij eerst of de grote verandering voldoen aan ons voorwaarden en kwaliteitseisen. 

Zijn wij eens met de aanvraag van de gevraagde klus, dan kunnen wij voorwaarden voorleggen. Bijvoorbeeld over de wijze van uitvoeren, de te gebruiken materialen, of de eis dat de aanpassingen wordt uitgevoerd door een erkende vakman.

Vraagt u geen toestemming aan en voldoet de verbouwing niet aan onze voorwaarden en kwaliteitseisen, dan kunnen we u verplichten (eventueel via een gerechtelijke procedure) de veranderingen ongedaan te maken.