Partner overleden?

Bent u de echtgeno(o)te, geregistreerd partner of (contractuele) medehuurder en komt uw partner te overlijden? Dan kunt u uiteraard in de woning blijven wonen en de huurovereenkomst voortzetten. Graag ontvangen wij de overlijdingsakte zodat wij uw huurcontract kunnen aanpassen. 

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u geen echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of (contractuele) medehuurder bent. In zo'n geval kunt u de huurovereenkomst nog zes maanden voortzetten na het overlijden van de huurder. Wilt u ook daarna in de woning blijven wonen, dan kunt u dit hier aanvragen. U moet dan wel aantoonbaar kunnen maken dat u echt een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder heeft gevoerd en u kunt voldoen aan onze inkomenseis om aan de huurverplichtingen te voldoen. Wanneer u dit kunt aantonen zal de huurovereenkomst op uw naam worden gesteld.

Wonen er naast de overleden (hoofd)huurder kinderen in de woning, dan wordt per geval bekeken of het mogelijk is om in de woning te blijven wonen. Uiteraard doen wij ons best u hiermee zo goed mogelijk te helpen.